Název projektu: Dětská skupina Fazolka- laskavá a respektující péče o děti od 1 roku

opz_barevne.jpg

Registrační číslo projektu:        CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002196

Číslo a název výzvy:                   03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo a název programu:               03 Operační program Zaměstnanost

Číslo a název prioritní osy:            03.1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název  investiční priority:   1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup,sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 

 

Adresa:                                        Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek


Kapacita:                                     12 dětí

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Veřejnost

Harmonogram:

Datum zahájení fyzické realizace projektu:    1.12.2015

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.7.2018

Zahájení provozu:                        8.8.2016

Doba trvání (v měsících):               27

 

Cílem projektu  je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení školní docházky.

 

Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

 

Dosažení cíle a aktuální stav projektu:    Zahájení provozu 8.8.2016.

 

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v Písku a okolí.

Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

 

 

Kontakt

Rodinné centrum FAZOLE, z.s.

Sedláčkova 472 / vila 06, Písek, IČ: 671 79 819

Otevírací doba Rodinného centra- pracovny:
PO-STŘ
9:30-12:00

Miniškolky:
PO-PÁ 7:30- 16:30


+420 775 177 640