Montessori předškolní vzdělávání

aneb co se dítě naučí za 3 roky v Klubu Fazolka

 

Dítě si hraje se svými vrstevníky jako v běžné školce. Kromě toho si ale postupně, vlastním tempem a v době, kdy ho to zajímá, osvojí spoustu dovedností. Dá se říci, že vstřebá to, co se děti normálně učí na prvním stupni ZŠ. Tím získává úžasnou možnost, rozvíjet se na základní škole jinak, než velí tradice: Vyhledávat a zpracovávat  informace o tom, co ho zajímá, diskutovat s učitelem a vrstevníky, mít více času na sport a koníčky.
Předpokládáme, že během 1-3 let vytvoříme v Písku možnost Montessori základního vzdělávání, takže bude existovat přirozená návaznost školka - škola.

Níže uvedený přehled dovedností je místy až neuvěřitelný, ale opravdu veškeré učení probíhá přirozeným vstřebáváním a na základě volby dítěte.

Oblasti, ve kterých se dítě postupně rozvíjí:

Praktický život

 • zdvořilostní lekce (jak se zdravíme, prosíme, poděkujeme, respektujeme jeden druhého, dokážeme se chovat tiše...)
 • péče o sebe (jak používáme kapesník, hřeben, jak si složíme oblečení, umyjeme botky...)
 • sebeobsluha (máme vše připraveno tak, abychom si mohli sami umýt ruce, vypravit se ven, prostřít stůl k jídlu, nabrat si jídlo na talíř...)
 • péče o okolí (umíme zametat, vytírat, utírat prach, starat se o květiny, umýt okno... )
 • jemná a hrubá motorika (práce s vodou a sypkými materiály, navlékání korálků a šití, malování, stříhání, lepení...)

Pomůcky pravidelně obměňujeme, takže dítě se pořád setkává s něčím novým.

Smyslová výchova

 • zrak - barvy a odstíny
 • sluch - intenzita zvuku i tóny
 • čich a chuť - i na to máme speciální pomůcky
 • hmat - tvary, drsnost, teplota, tlak...

Smyslové pomůcky fungují většinou na principu třídění, stupňování a párování nějakých tělísek, destiček, lahviček - v této fázi si tedy dítě zároveň osvojí schopnost strukturované a cílevědomé práce.

Matematika

 • počítání do deseti, sta, tisíce
 • sčítání, odčítání
 • násobení, dělení (i trojciferným dělitelem:-))
 • geometrie

Pomůcky na sebe logicky navazují. Učitel ukáže novou pomůcku dítěti až když vidí, že si dítě osvojilo předchozí stupeň.

Jazyk

 • přesné pojmenování věcí z různých oblastí - zvířata, rostliny, geometrické tvary, hudební nástroje, stavby světa...(prolíná se s ostatními oblastmi - praktický život, smyslová výchova, matematika)
 • seznámení se s psacími a tiskacími písmeny, psaní
 • čtení
 • větná skladba (dítě pochopí podmět, přísudek...)

 

Základem práce ve všech oblastech jsou "pomůcky" - didaktické hračky, na kterých se dítě učí tím, že s nimi manuálně pracuje, vše si"osahá" a tím zapamatuje. Abstraktní forma výuky (povídání, vyprávění) se v Montessori systému zavádí až od 6 let.

Kratší doba strávená v Montessori zařízení je také prospěšná, jen toho dítě nestihne vstřebat tolik.

 

Investujme do vzdělání našich dětí v jejich rané, nejcitlivější fázi vývoje. Pomůžeme jim tak vyrůst v samostatnou, zodpovědnou osobnost, která se o sebe dokáže postarat a na vysoké škole už naši podporu třeba ani nebude potřebovat:-).

 


Kontakt

Rodinné centrum FAZOLE, z.s.

Sedláčkova 472 / vila 06, Písek, IČ: 671 79 819

Otevírací doba Rodinného centra- pracovny:
PO-STŘ
9:30-12:00

Miniškolky:
PO-PÁ 7:30- 16:30


+420 775 177 640