CHYSÁME PRO VÁS NOVÉ PŘEHLEDNÉ STRÁNKY, kde budou brzy podrobné informace o novém školním roce.

Pro školní rok 2017/18 je již školka naplněna. 

Budou vypsány termíny pro pracovny a odpolední bloky pro předškoláky s ukázkou výuky nové školní třídy.

V srpnu bude školka otevřená od 7. do 25. 8. pouze pro přihlášené děti.

První a poslední srpnový týden pořádáme Anglické příměstské týdny pro děti 5-10 let.

 

opz_barevne.jpg

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Podpora z Evropské unie


 PLNÍME PROGRAM SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA. 

26. A 27. 4. OD 14 DO 17 HODIN NA NAŠÍ ZAHRADĚ

S PRARODIČI VYTVÁŘÍME BYLINKOVÝ ZÁHONEK

www.skutecnezdravaskola.cz


 

Projekt  Dětská skupina Fazolka- laskavá a respektující péče o děti od 1 roku

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

 

 

Číslo a název prioritní osy:            03.1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název  investiční priority:   1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup,sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 

Název projektu:                           Dětská skupina Fazolka- laskavá a respektující péče o děti od 1 roku


Adresa:                                        Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek


Kapacita:                                     12 dětí

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Veřejnost

Harmonogram:

Datum zahájení fyzické realizace projektu:    1.12.2015

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.7.2018

Zahájení provozu:                        1.8.2016

Doba trvání (v měsících):               27

 

Cílem projektu  je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení školní docházky.

 

Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

 

Dosažení cíle a aktuální stav projektu:    Zahájení provozu 8.8.2016.

 

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v Písku a okolí.

Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání

Registrační číslo projektu:        CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002196

 

Cílem projektu  je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení školní docházky.

 

Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

 

Dosažení cíle a aktuální stav projektu:    Zahájení provozu 8.8.2016.

 

opz_barevne.jpg


Kontakt

Rodinné centrum FAZOLE, z.s.

Sedláčkova 472 / vila 06, Písek, IČ: 671 79 819

Otevírací doba Rodinného centra- pracovny:
PO-STŘ
9:30-12:00

Miniškolky:
PO-PÁ 7:30- 16:30


+420 775 177 640


Novinky

25.05.2017 14:22

Seminář Zdravá výživa dětí + ukázka anglických knížek pro nejmenší

V 15.00 se v prostorách školky můžete seznámit s knihami...

Celý článek

—————

26.04.2017 14:00

Týden s prarodiči na zahradě

Týden s prarodiči na zahradě RC Fazole středa a čtvrtek...

Celý článek

—————

10.03.2017 09:05

Vztahy mezi sourozenci

Beseda s Mgr. Evou Mikešovou v RC Fazole 16.00-19.00 více...

Celý článek

—————

01.02.2017 09:04

Přijmeme učitele pro první až třetí třídu ZŠ od září 2017

  Vypisujeme výběrové řízení na pozici...

Celý článek

—————

04.12.2016 16:00

Alternativní vzdělávání - pokračování besedy o možnosti alternativní školy na Písecku

V neděli v 16.00 ve Fazoli.

Celý článek

—————

21.10.2016 11:55

PRACOVNY

PRACOVNY pod vedením naší mentorky Evy Zarezové se plní. Od...

Celý článek

—————

19.09.2016 14:29

V NEDĚLI 16.ŘÍJNA V 16.00 PROBĚHNE BESEDA RODIČŮ NA TÉMA ALTERNATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V PROSTORÁCH RC FAZOLE Všichni jsou srdečně zváni.

Celý článek

—————

19.08.2016 18:58

Zahájení školního roku

Ve středu 31.8.2016 od 17.00 proběhne třídní schůzka. Máte...

Celý článek

—————

26.07.2016 17:04

Dotazník o slaďování práce a rodiny

Dotazník se týká opatření podporujících rodinu a...

Celý článek

—————

29.06.2016 15:00

Rozloučení s předškoláky a následná brigáda s ohněm

Na zahradě Fazole Rádi bychom společně popřáli všem...

Celý článek

—————